JOINT COLLECTING SOCIETY FOR PERFORMERS AND AUDIO & VIDEO PRODUCERS

NEZÁVISLÁ SPOLOČNOSŤ VÝKONNÝCH UMELCOV A VÝROBCOV
ZVUKOVÝCH A ZVUKOVO-OBRAZOVÝCH ZÁZNAMOV

O nás    Autorský zákon    Výkonní umelci a výrobcovia    Používatelia    Tlačivá   Kontakty   Pýtajte sa   Časté otázky   Novinky
     
  O nás:
 
> Spoločnosť SLOVGRAM  
     
> Ochrana osobných údajov  
     
> Stanovy SLOVGRAMU  
     
> Vyúčtovací poriadok SLOVGRAMU  
     
> Členstvo SLOVGRAMU v medzinárodných organizáciách  
     
> Medzinárodné zmluvy  
   
> Z diania SLOVGRAMU  
   
> Uverejnilo sa v médiách  
   
> Dokumenty  
   
 
 
Členstvo spoločnosti SLOVGRAM v medzinárodných organizáciách
 
· AEPO-ARTIS (Association of European Performers' Organisations)
Asociácia európskych organizácií výkonných umelcov so sídlom v Bruseli.
 
· SCAPR (Societies´ Council for Administration of Performers' Rights)
Rada organizácií kolektívnej správy práv výkonných umelcov. SLOVGRAM je členom pracovných skupín, právnej a pre správu práv a bilaterálne vzťahy.
 
· Slovgram spolupracuje s IFPI (International Federation of the Phonographic Industry)
Medzinárodnou federáciou fonografického priemyslu.