JOINT COLLECTING SOCIETY FOR PERFORMERS AND AUDIO & VIDEO PRODUCERS

NEZÁVISLÁ SPOLOČNOSŤ VÝKONNÝCH UMELCOV A VÝROBCOV
ZVUKOVÝCH A ZVUKOVO-OBRAZOVÝCH ZÁZNAMOV

O nás    Autorský zákon    Výkonní umelci a výrobcovia    Používatelia    Tlačivá   Kontakty   Pýtajte sa   Časté otázky   Novinky
     
  Tlačivá:
 
  Výkonní umelci  
     
  Výrobcovia  
     
  Verejné produkcie  
     
  Iné  
     
 
 Vyberte si jednu z možností, ktorá sa nachádza v modrej navigačnej lište na ľavej strane alebo použite odkazy uvedené nižšie.
 
 Výkonní umelci - tlačivá na stiahnutie:
· Nahláška umeleckých výkonov pre interpretov a výrobcov - XLS (.XLSX) (.pdf)
 
· Nahláška umeleckých výkonov pre interpretov a výrobcov - XLS (.XLSX) (.pdf) - verzia pre Mac a Office 365
 
· Splnomocnenie členov hudobného telesa (pdf), (xlsx)
 
· Nahláška umeleckých výkonov pre hercov - XLS
 
· Nahláška pre interpreta výkonov vyrobených na pás v SRo – nie CD, DVD, MC, LP – XLS
 
· Nahláška pre telesá výkonov vyrobených na pás v SRo – nie CD, DVD, MC, LP – XLS