JOINT COLLECTING SOCIETY FOR PERFORMERS AND AUDIO & VIDEO PRODUCERS

NEZÁVISLÁ SPOLOČNOSŤ VÝKONNÝCH UMELCOV A VÝROBCOV
ZVUKOVÝCH A ZVUKOVO-OBRAZOVÝCH ZÁZNAMOV

O nás    Autorský zákon    Výkonní umelci a výrobcovia    Používatelia    Tlačivá   Kontakty   Pýtajte sa   Časté otázky   Novinky
     
  Tlačivá:
 
  Výkonní umelci  
     
  Výrobcovia  
     
  Verejné produkcie  
     
  Iné  
     
 Výrobcovia - tlačivá na stiahnutie:
 
   
· Nahláška umeleckých výkonov pre interpretov a výrobcov - XLS (.XLSX) (.pdf)
 
· Nahláška umeleckých výkonov pre interpretov a výrobcov - XLS (.XLSX) (.pdf) - verzia pre Mac a Office 365
 
· Čestné vyhlásenie o podiele práv výrobcov záznamov.docx - v prípade potreby zadefinovať podiely medzi výrobcami záznamov