JOINT COLLECTING SOCIETY FOR PERFORMERS AND AUDIO & VIDEO PRODUCERS

NEZÁVISLÁ SPOLOČNOSŤ VÝKONNÝCH UMELCOV A VÝROBCOV
ZVUKOVÝCH A ZVUKOVO-OBRAZOVÝCH ZÁZNAMOV

O nás    Autorský zákon    Výkonní umelci a výrobcovia    Používatelia    Tlačivá   Kontakty   Pýtajte sa   Časté otázky   Novinky
     
  Tlačivá:
 
  Výkonní umelci  
     
  Výrobcovia  
     
  Verejné produkcie  
     
  Iné  
     
 Verejné produkcie - tlačivá na stiahnutie:
 
a)  PREVÁDZKOVATELIA
  ZMLUVA
  Sadzobník
  Pokyny k správnemu vyplneniu zmluvy
  Čestné prehlásenie o nevykonávaní verejného prenosu
 
b)  DISKOTEKÁRI
  REGISTRÁCIA - ZMLUVA nad 18r.
  REGISTRÁCIA - ZMLUVA do 18r.
  Výkaz odohratých diskoték a tanečných zábav - tlačivo
  Podanie výkazu on-line
 
c)  PREVÁDZKOVATELIA HUDOBNÝCH AUTOMATOV
  HA_01 Žiadosť o uzatvorenie zmluvy k prevádzkovaniu HA
  HA_02 Žiadosť o vydanie registračných kariet k prevádzkovaniu HA
  HA_03 Žiadosť o vyradenie HA z prevádzky
  HA_04 Žiadosť o ukončenie zmluvy k prevádzkovaniu HA
  HA_05 Žiadosť o zmenu údajov v zmluve k prevádzkovaniu HA
  Sadzobník