JOINT COLLECTING SOCIETY FOR PERFORMERS AND AUDIO & VIDEO PRODUCERS

NEZÁVISLÁ SPOLOČNOSŤ VÝKONNÝCH UMELCOV A VÝROBCOV
ZVUKOVÝCH A ZVUKOVO-OBRAZOVÝCH ZÁZNAMOV

O nás    Autorský zákon    Výkonní umelci a výrobcovia    Používatelia    Tlačivá   Kontakty   Pýtajte sa   Časté otázky   Novinky
     
  Kontakty:
 
  Sekretariát  
     
  Riaditeľ spoločnosti  
     
  Výbor a kontrolná komisia  
     
  Dokumentačné oddelenie  
     
  Právne oddelenie  
     
  Ekonomické oddelenie  
     
  Oddelenie verejných produkcií  
     
 
 Kontakty
 DOKUMENTAČNÉ ODDELENIE

 

tel. 02/52 963 186

vybavuje tieto náležitosti:

dokumentacne@slovgram.sk - uzatváranie zmlúv s výkonnými umelcami a výrobcami zvukových a zvukovo-obrazových záznamov

nahlasky@slovgram.sk - vedenie evidencie a spracovanie nahlásených odvysielaných výkonov výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov

hlasenia@slovgram.sk - vedenie evidencie a spracovanie každého odvysielaného umeleckého výkonu nahlaseného vysielateľmi (tzv. „playlisty“)

reklamacie@slovgram.sk - príprava a spracovanie vyúčtovania odmien a náhrad pre výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov v súlade s Vyúčtovacím poriadkom SLOVGRAMU

reklamacie@slovgram.sk - vedenie a spracovanie evidencie odvysielaných umeleckých výkonov pre zahraničie

isrc@slovgram.sk - prideľovanie ISRC kódov k jednotlivým skladbám

reklamacie@slovgram.sk - spracovanie reklamácií podaných zo strany výkonných umelcov a výrobcov