JOINT COLLECTING SOCIETY FOR PERFORMERS AND AUDIO & VIDEO PRODUCERS

NEZÁVISLÁ SPOLOČNOSŤ VÝKONNÝCH UMELCOV A VÝROBCOV
ZVUKOVÝCH A ZVUKOVO-OBRAZOVÝCH ZÁZNAMOV

O nás    Autorský zákon    Výkonní umelci a výrobcovia    Používatelia    Tlačivá   Kontakty   Pýtajte sa   Časté otázky   Novinky
     
  Kontakty:
 
  Sekretariát  
     
  Riaditeľ spoločnosti  
     
  Výbor a kontrolná komisia  
     
  Dokumentačné oddelenie  
     
  Právne oddelenie  
     
  Ekonomické oddelenie  
     
  Oddelenie verejných produkcií  
     
 
 Kontakty
 PRÁVNE ODDELENIE

 

tel. 02/52 963 166
slovgram@slovgram.sk
vybavuje tieto náležitosti:
Vysielatelia - komunikácia a agenda
Káblové televízie – komunikácia a agenda
Internet – komunikácia a agenda
Medzinárodné a partnerské ochranné organizácie
Občiansko-právne konania
Trestné konania
Exekučné konania
Ostatné procesno-právne úkony v súvislosti s verejnou produkciou