JOINT COLLECTING SOCIETY FOR PERFORMERS AND AUDIO & VIDEO PRODUCERS

NEZÁVISLÁ SPOLOČNOSŤ VÝKONNÝCH UMELCOV A VÝROBCOV
ZVUKOVÝCH A ZVUKOVO-OBRAZOVÝCH ZÁZNAMOV

O nás    Autorský zákon    Výkonní umelci a výrobcovia    Používatelia    Tlačivá   Kontakty   Pýtajte sa   Časté otázky   Novinky
     
  Kontakty:
 
  Sekretariát  
     
  Riaditeľ spoločnosti  
     
  Výbor a kontrolná komisia  
     
  Dokumentačné oddelenie  
     
  Právne oddelenie  
     
  Ekonomické oddelenie  
     
  Oddelenie verejných produkcií  
     
 
Výbor SLOVGRAMU
 
 1. Roman Pálka, predseda, výkonný umelec
 2. Anna Miklovičová, prvý podpredseda, odborové zväzy
 3. Peter Riava, druhý podpredseda, výrobca
 4. Branislav Bystriansky, výkonný umelec
 5. Július Kinček, výrobca
 6. Peter Bič, výkonný umelec
 7. Róbert Sedlák, výrobca
Kontrolná komisia SLOVGRAMU
 1. Karol Petőcz, predseda, odborové zväzy
 2. Vladimír Kobielsky, výkonný umelec
 3. Bystrík Červený, výrobca