JOINT COLLECTING SOCIETY FOR PERFORMERS AND AUDIO & VIDEO PRODUCERS

NEZÁVISLÁ SPOLOČNOSŤ VÝKONNÝCH UMELCOV A VÝROBCOV
ZVUKOVÝCH A ZVUKOVO-OBRAZOVÝCH ZÁZNAMOV

O nás    Autorský zákon    Výkonní umelci a výrobcovia    Používatelia    Tlačivá   Kontakty   Pýtajte sa   Časté otázky   Novinky
     
  Používatelia:
 
> Prevádzkovatelia zariadení, v ktorých dochádza k verejnému prenosu  
     
> Spoločná správa  
     
> Diskotekári  
     
> Prevádzkovatelia hudobných automatov  
     
> Káblová retransmisia  
     
> Vysielatelia  
     

  Sadzobník - káblová retransmisia

  VZOR Hromadná zmluva o primeranej odmene - kable - suma.pdf

  VZOR Hromadná zmluva o primeranej odmene - kable - percento.pdf

  VZOR - VÝKAZ - suma.pdf

  VZOR - VÝKAZ - percento.pdf

  Návrh zmien sadzieb v rámci spoločného výberu 2020.pdf