JOINT COLLECTING SOCIETY FOR PERFORMERS AND AUDIO & VIDEO PRODUCERS

NEZÁVISLÁ SPOLOČNOSŤ VÝKONNÝCH UMELCOV A VÝROBCOV
ZVUKOVÝCH A ZVUKOVO-OBRAZOVÝCH ZÁZNAMOV

O nás    Autorský zákon    Výkonní umelci a výrobcovia    Používatelia    Tlačivá   Kontakty   Pýtajte sa   Časté otázky   Novinky
     
  Používatelia:
 
> Prevádzkovatelia zariadení, v ktorých dochádza k verejnému prenosu  
     
> Spoločná správa  
     
> Diskotekári  
     
> Prevádzkovatelia hudobných automatov  
     
> Káblová retransmisia  
     
> Vysielatelia  
     

  Hromadná licenčná zmluva pre rádiá - VZOR 2017

  Sadzobník Rozhlasové vysielanie

  Hromadná licenčná zmluva pre internetové rádiá - VZOR 2017

  Sadzobník Internetové rádio

  Hromadná licenčná zmluva pre televízne vysielanie - VZOR 2017

  Sadzobník Televízne vysielanie