JOINT COLLECTING SOCIETY FOR PERFORMERS AND AUDIO & VIDEO PRODUCERS

NEZÁVISLÁ SPOLOČNOSŤ VÝKONNÝCH UMELCOV A VÝROBCOV
ZVUKOVÝCH A ZVUKOVO-OBRAZOVÝCH ZÁZNAMOV

O nás    Autorský zákon    Výkonní umelci a výrobcovia    Používatelia    Tlačivá   Kontakty   Pýtajte sa   Časté otázky   Novinky
     
  Používatelia:
 
> Prevádzkovatelia zariadení, v ktorých dochádza k verejnému prenosu  
  poučenie  
  všeobecné informácie  
  kontakty  
  povinnosť subjektov vysporiadať nároky výkonných umelcov a výrobcov v zmysle autorského zákona  
  sadzobník  
  uzatvorenie zmluvy  
  pokyny k správnemu vyplneniu zmluvy a vzory vyplnených zmlúv  
  stanoviská MK SR a iných organizácií, príklady postihov porušovania autorského zákona  
  Online - hlásenie prevádzkovateľa  
     
> Spoločná správa  
     
> Diskotekári  
     
> Prevádzkovatelia hudobných automatov  
     
> Káblová retransmisia  
     
> Vysielatelia  
     

POVINNOSŤ SUBJEKTOV VYSPORIADAŤ NÁROKY VÝKONNÝCH UMELCOV A VÝROBCOV V ZMYSLE AUTORSKÉHO ZÁKONA:

 

Povinnosť vysporiadať nároky výkonných umelcov a výrobcov prostredníctvom SLOVGRAMU má každý, kto podniká v nasledujúcich oblastiach a realizuje technické predvedenie podľa § 26 a verejný prenos podľa § 27 zákona č.185/2015 Z.z. Autorský zákon (ďalej len „Autorský zákon“).

 
a)  prevádzky:
  ● obchodné domy, obchodné predajne, parkoviská, garáže
  ● autosalóny
  ● výstaviská
  ● čerpacie stanice PHM (aj s predajňou)
  ● reštaurácie, motoresty, hostince, bufety, bistrá, kaviarne, espresá, libresá, vinárne, cukrárne, čajovne, viechy, pivárne, puby, bary, snack-bary, biliardy, pohostinstvá, letné terasy a ostatné pohostinské a stravovacie zariadenia
Dôležité upozornenie.Týka sa zariadení, v ktorých sa nachádzajú hudobné automaty.
  ● ubytovacie zariadenia
  ● herne, kasína
  ● športové štadióny, klziská, dostihové závodiská, areály zimných a letných športov, kúpaliská, plavárne, kondičné štúdiá (cvičenia), fitnes centrá, aerobic štúdiá, verejné súťaže alebo exhibičné podujatia s použitím reprodukovanej hudby – gymnastika, krasokorčuľovanie a pod.
  ● prevádzky služieb – kaderníctva, holičstvá, kozmetické salóny, pedikúry, sauny, soláriá, opravovne, ordinácie, soľné jaskyne a pod.
  ● prevádzky špeciálnych služieb – erotické salóny, peepshow a pod.
  ● trhy, burzy - ambulantný predaj, príležitostné predajné podujatia – trhy, jarmoky
  ● lunaparky, cirkusy
  ● verejné čakárne, verejné priestranstvá
  ● kiná

  

 
 
b)  dopravné prostriedky:
  ● autobusy
  ● vlaky
  ● lietadlá
  ● nájomné automobily

  

 
 
c)  podujatia:
  ● diskotéky
  ● tanečné zábavy
  ● plesy
  ● rôzne spoločenské podujatia – karaoke, programy s tancom a pod.
  ● jednorázové propagačné podujatia
  ● súťaže
  ● prehliadky
  ● módne prehliadky
  ● módne prehliadky s TV prenosom
  ● verejné zhromaždenia a sprievody s použitím reprodukovanej hudby

  

  
 
d)  ostatné:
  ● platené hudobné audiotextové linky
  ● platené audiotextové služby s hudbou ako doprovodnou funkciou
  ● hudba v telefónoch z účastníckej telefónnej ústredne za každých 10 liniek

  

   
Poznámka:
Uvedené oblasti podnikania sú len informatívne. Vysporiadať nároky v zmysle Autorského zákona majú všetky subjekty, v ktorých dochádza k technickému predvedeniu alebo verejnému prenosu v zmysle ustanovení tohto zákona.